Sansevierias,
Kaktusar,
  & Succulenter

Växter som säljs i odlare krukor om inte annat anges